2-7-ben-muayenesi-nevu%cc%88s

Halk arasında ben olarak bilinen ve deriye rengini veren melanosit hücrelerinden farklılaşarak oluşan yapılara nevüs denir. Benler; vücudun her yerinde görülebilen, sıklıkla kahverengi, oval ya da yuvarlak, iyi huylu oluşumlardır. Deriye rengini veren pigmenti üreten melanosit adı verilen hücrelerden köken alır. Bir kişide oluşacak benler muhtemelen önceden genetik olarak belirlenmiştir. Benlerin bir kısmı doğuşta var iken, bazıları ise özellikle gençlik döneminde ortaya çıkar. Ama genetik olarak yatkın kişide yaşam boyu yeni benler oluşabilir.

Belirti ve Bulgular
Benler, vücudun herhangi bir yerinde çok değişik görünümlerde ortaya çıkabilirler. Deri renginde veya pembemsi, açık kahverengi, kahverengi hatta bazen mavi-siyah renkte olabilirler. Şekilleri genellikle oval veya yuvarlak, deriden kabarık veya düz, kıllı veya kılsız görünümdedirler.

Benler zamanla değişikliğe uğrayabilir; ergenlik dönemi, gebelik, güneşe maruz kalma ile büyümeleri hızlanır, yenileri çıkabilir. Doğuştan benler de sonradan olanlara benzer görünümde olabilir ama genellikle edinsel benlerden daha büyük ve daha kıllıdırlar.

Benler ne zaman dikkate alınmalıdır?
Benler vücudun her yerinde oluşabilen iyi huylu oluşumlardır. Benler renk ve şekil değiştiriyorsa, hızlı büyüyorsa, genital organların ve mukoz membranların üstündeyse dikkate alınmalıdır.

Kanserleşme Riski
Sıradan benler çok nadiren kanserleşirler. Melanom ya da “Malign Melanom” adı verilen hayatı tehdit eden bir deri kanserinin özellikle bazı ben tiplerine benzerlik göstermesi benler konusundaki en önemli çekincedir. Aslında önemli olan bu ben gibi görünebilen melanomun erken teşhis edilmesidir. Bu nedenle kişilerin benlerindeki değişikliklerin hangilerini önemseyeceklerine ilişkin kuralı geliştirilmiştir. Aslında halk için geliştirilmiş olan bu kural hekimler tarafından da izlenmektedir.

Bu Kurallar “ABCD” kuralları olarak sıralanmaktadır:
A: Asymmetry (asimetri), benin bir yarısının diğer yarısına benzememesi (renk ve/veya şekil olarak)
B: Border (sınır), benin sınırlarının düzensiz olması (girintili çıkıntılı olması)
C: Color (renk), benin renginin homojen olmaması (kahverengi, siyah, kırmızı, gri, beyaz gibi renklerin iki veya daha fazlasının bir arada bulunması; alacalı görünüm)
D: Diameter (çap), ben çapının 6 mm’den büyük olması (kabaca silgili kurşun kalemden büyük bir ben.)

ABCD kuralındaki maddelerden herhangi biri veya birkaçının bulunması, kişinin bir cilt hastalıkları uzmanına başvurmasını gerektirir. Bir benin hiçbir darbeye maruz kalmaksızın kanaması veya üzerinde yara açılması, hızla değişim göstermesi benin bir dermatolog tarafından görülmesini gerektiren özelliklerdir.

Başlangıçtan beri ABCD kuralının çoğu özelliğini taşıyan bazı özel benler vardır ki bunlar displastik veya atipik benler olarak adlandırılır; bu tür benlere sahip kişilerin daha yüksek melanom geliştirme riskleri nedeniyle bir dermatolog takibinde olmalarında yarar vardır.

Doğuştan benlerde melanom geliştirme riski biraz daha fazladır. Bir doğuştan ben 2 cm’den büyükse bu risk daha çok artmaktadır.

Ben Gibi Görünen Oluşumlar
Kişi kendi derisine baktığında bene benzeyen birtakım lekeler görür. Bunlar en sık olarak çillerdir; yüz, sırt ve omuzlar gibi güneşe maruz kalmanın en fazla olduğu yerlerde görülür.

Özellikle orta yaş ile birlikte ben ile en çok oluşumlar en sık gövde ve yüzde görülen açık-koyu kahverengi renkte siğilimsi yapılardır ki bunlar seboreik keratozdur. Seboreik keratoz kötüleşme riski olmayan, bünyenin yaptığı yüzeyel deri tümörleridir.

Benlerle sık karıştırılan bir diğer oluşum ise daha çok orta yaştaki kişilerde görülen kahverengimsi lekelerdir ki bunlar yaşlılık lekeleri olarak da bilinir. Bunların tıp dilindeki ismi solar lentigodur.

Tedavi
Benler genellikle sağlığı bozmazlar. Sadece bir ben, şeklinde, renginde veya boyutunda hızlı bir değişikliğe uğruyorsa, kanıyorsa, kaşınıyorsa, ağrıyorsa melanom olma olasılığı nedeniyle sağlık sorunu oluşturabilir. Bu durumda benin çıkarılması gerekebilir. Ben çıkarıldıktan sonra mutlaka patolojik (mikroskobik) değerlendirmeye gönderilmesi gereklidir.

Benin çıkarılması (kısmi veya tam) kansere neden olmaz. Tam tersine böylece erken teşhis edilme şansı olur. Halk arasında yaygın olarak bilinen ve inanılan “neşter değerse kanser olur” sözü doğru değildir. Bazen benler kişilerin görünümlerini bozdukları için de çıkarılmaları istenebilir. Ben tedavisinde lazer, elektrokoterizasyon (yakma) veya kriyoterapi (dondurma) gibi yöntemler kullanılmamalıdır. Sakal bölgesindeki benler tıraş sırasında bazen yanlışlıkla kesilebilir. Bu durum ben için ek bir kanserleşme riski oluşturmamaktadır ancak yine de bu tür yerleşimdeki benlerin oluşturdukları rahatsızlık nedeniyle çıkarılmaları istenebilir.

Bazı kişiler benden çok üzerindeki kıllardan rahatsızlık duyabilirler. Bunların cımbızla veya kalıcı yöntemlerle alınmasında bir sakınca yoktur.

Malign melanom nedir?

Melanositlerin yapısının bozulup kontorlsüz bir şekilde çoğalmasıyla karakterize bir deri kansri türüdür.

Malign melanom için risk faktörleri nelerdir?

* Genetik
* Ultraviyole
* Açık renk ten, açık renk göz, ailede malign melanom hikayesi
* Ağır güneş yanıkları geçirmiş olmak, doğumsal benleri çok olanlar

Malign melanom belirtileri nelerdir?
* Büyüyen, şekil değiştiren, kenarları düzensiz
* Kaşıntılı, ağrılı
* Koyu kahverengi, siyah
* Kanamalı, iltihaplı görünümdeki benlerin melanom olma ihtimali vardır.

Malign melanom tanısı nasıl konur?
Malign melanomun erken tanısı önemlidir ve hayat kurtarıcıdır. Ben muayenesi cildiye uzmanı tarafından dermatoskop ile yapılır. Tanı alınan örneğin patolojik incelemesinin yapılması ile konur.

Malign melanom nasıl tedavi edilir?
Malign melanom tedavisi kanserin evresine ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. Erken evrede cerrahi etkin bir tedavidir. İleri evre kanserlerde cerrahinin yanında kemoterapi veya radyoterapinin eklenmesi gerekebilir.

TOP